Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan on vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille lähetetty viikolla 18 kirje lapsen mahdollisuudesta osallistua kaksivuotiseen esiopetukseen kokeilutoimipaikassa tai vaihtoehtoisesti lapsen kuulumisesta verrokkiryhmään. Ilmoittautuminen kaksivuotiseen esiopetukseen kunnassamme on 21.5. mennessä.

Mikäli kirje ei ole tavoittanut huoltajia viikon 19 aikana, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Elina Heinoseen puh. 044 4312540, elina. heinonen(at)eurajoki.fi