Eurajoen kunnan esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävään esiopetukseen ilmoitetaan v. 2015 syntyneet lapset. Eteläisen Eurajoen alueella esiopetusta järjestetään kouluissa perusopetuksen yhteydessä ja varhaiskasvatuksen toimintana Lapijoella päiväkoti Metsätähdessä ja keskustassa päiväkoti Majakassa, jossa on varhaiskasvatuksen esiopetuksen pienryhmä. Luvian alueen esiopetus toteutuu päiväkoti Kuunarin järjestämänä varhaiskasvatuksen toimintana Nappikoulun tiloissa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 19.2.2021 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2015 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten viikolla 5.

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2014 syntyneet tai aiemmin koululykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jossa hänen on tarkoitus aloittaa koulunkäynti syyslukukauden 2021 alussa.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 19.2.2021 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajat saavat asiasta Wilma-viestin.

Eurajoelle 1.1.2021 jälkeen muuttaneet ja jotka eivät ole saaneet kirjautumistunnuksia, voivat täyttää ja tulostaa lomakkeet sivulta www.eurajoki.fi à hallinto à lomakkeet à varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet. Palautus kunnanvirastolle, Sivistystoimi, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

HAKU TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tarkoittaa ennen varsinaista esiopetusta ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Haku tapahtuu varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta Eurajoen kunnan kotisivuilta (kasvatus- ja opetus à e-asiointi à varhaiskasvatushakemus).

HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Eurajoen kunta järjestää koulujen yhteydessä esi- ja 1–2-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen oppilaille aamu-/iltapäivätoimintaa. Koululaisten aamu- /iltapäivätoimintaan haetaan samassa yhteydessä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilma-ohjelman kautta (erillinen lomake), hakuaikaa on 30.4.2021 saakka.

Kouluissa esi- ja perusopetus alkaa keskiviikkona 11.8.2021.
Päiväkodeissa toteutettava esiopetus alkaa maanantaina 16.8.2021.

Esiopetus- ja koulutulokaslasten tutustumispäivistä tiedotetaan myöhemmin vallitsevan Covid -19 tilanteen vuoksi.

Eurajoella 1.2.2021

Sivistyslautakunta