Väyläviraston ja Eurajoen kunnan yhteisrahoitteinen urakka Vt8:n hankkeen toteutuksesta Eurajoen keskustan kohdalla alkaa suunnittelulla välittömästi. Hankkeen urakoitsija on  Destia Oy.

Väylävirasto on solminut kustannusarvioltaan 20 miljoonan euron arvoisen urakkasopimuksen, joka pitää sisällään rakenteiden rakennesuunnittelun ja rakentamisen. Suunnittelusta sekä rakennustöistä vastaa Destia Oy, ja suunnittelu aloitetaan heti.

Eurajoen keskustan kohdalla kasitiellä tällä hetkellä paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat, eikä tie täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita.

”Urakan tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Eurajoen keskustan kohdalla ja näin myös tukea kunnan kehittymisedellytyksiä”, toteaa projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastolta.

Rakennusurakkaan kuuluu muun muassa 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta, joka sisältää uuden ohituskaistan Rauman suuntaan. Tämän lisäksi rakennetaan viisi uutta siltaa, 1 kilometriä meluntorjuntatoimenpiteitä, 8 kilometriä tie- ja katuvalaistusta sekä kaksi eritasoliittymää.

Urakka on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Väylävirasto tiedottaa hankkeesta tarkemmin kevään aikana.

Kasitie on tärkein yhteys Turusta Poriin, joka yhdistää länsirannikon kaupungit muuhun Suomeen.

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Kari Partiainen, p. 0295 34 3580, [email protected]

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.