Eurajoen kunta on Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) suositusten perusteella tehnyt linjauksia, joista tiedotetaan lähihetkinä mm. kunnan www-sivuilla. Vapaa-aikapalvelut informoivat yhdistyksiä ja harrastetilojen käyttäjiä kunnan päätöksistä alla olevalla tekstillä:

Vapaa-aikapalvelut peruu seuraavia toimintoja ajalla 1.12.2020-6.1.2021:

  • Walkers- ja muut nuorten illat perutaan. Ohjaajat jalkautuvat nuorten pariin ja ovat tavoitettavissa some-kanavilla sekä puhelimitse
  • Liikuntasalivuorot ja muut varatut harrastevuorot perutaan yli 15-vuotiailta käyttäjiltä
  • Alle 15-vuotiaiden harrastusryhmät voivat jatkaa, mikäli yhdistys katsoo, että toiminta voidaan järjestää turvallisesti. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja vältetään.
  • Aikuisten vapaa-ajan harrastus- ja yhdistystoiminnasta tulee pidättäytyä sisätiloissa ja suosimaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Erityisesti kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa kehotetaan välttämään. Mikäli kokoontuminen ei ole muuten toteutettavissa, saa tilaisuuteen osallistua max. 10 henkilöä.
  • Eurajoen kunnan Voi Hyvin-toimintaryhmät keskeytetään
  • Kunnan yleisöluisteluvuorot perutaan
  • Eurajoen kuntosali suljetaan
  • Hyvinvointikaveritoiminta keskeytetään. Hyvinvointikaveriin suositellaan pitämään yhteyttä puhelimitse