Eurajoen kunnan tilat ovat käytettävissä yhdistysten ja eri toimijoiden tilaisuuksiin. Tilankäyttäjän on toimittava vastuullisesti ja huomioitava koronaohjeistukset toiminnassaan. Tutustu Eurajoen kunnan tilankäyttäjien epidemiaohjeistukseen.