ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen päätös

Hakija Eurajoen kunta
Dnro ESAVI/29353/2019
Päätösnro 279/2020
Asia Tröömin raittisillan rakentaminen Harjajuopan joen yli, Eurajoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 10.7.–17.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.