Kunnanhallitus on perustanut liikuntahallin rakentamista valmistelevan työryhmän ja antanut ryhmän tehtäväksi koordinoida suunnittelua sekä tehdä ehdotukset liikuntahallin sijoituspaikasta, laajuudesta sekä muista ratkaisuista. Työryhmä haluaa osallistaa kuntalaisia hallihankkeen suunnitteluun ja pyytää kuntalaisilta, yhdistyksiltä ja yhteistyötahoilta ideoita ja toiveita hankkeeseen liittyen. Ideoinnin pohjaksi alla on linkkejä luonnoskuviin, jotka pohjautuvat Huittisten vastavalmistuneeseen liikuntahalliin. Eurajoella suunnittelemme kuitenkin oman näköisemme hallin!!  Ehdotukset ja kommentit hallin tilaohjelmaan ja sijaintipaikkaan liittyen pyydetään lähettämään kunnanrakennusmestari Pekka Kuusistolle sähköpostitse ([email protected]) ma 15.6.2020 mennessä.
EUR-MH-HUONETILAOHJELMA
EUR-MH-TILAKAAVIO
EUR-MH-TILAKAAVIO 2.KRS
EUR-TONTINKÄYTTÖKAAVIO