Laitakarin ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnokset selostuksineen ovat MRL:n 65 §:n mukaisesti nähtävänä Eurajoen pääkirjastossa sekä kunnan kotisivuilla 15.6. – 2.8.2020 välisen ajan. Kaavaluonnosvaiheessa on laadittu kaksi osittain erilaista kaavaluonnosta alueen ranta-asemakaavaksi. Saadun palautteen ja mahdollisten viranomaisten kannanottojen ja lausuntojen jälkeen ehdotusvaiheeseen lähetetään vain yksi kaavaehdotus, joka on siis jompikumpi nyt esillä olevista luonnoksista tai niistä kehitetty versio. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta voi antaa mielipiteen kirjallisesti Eurajoen kunnanhallitukselle, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai [email protected]

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavan laatija Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 9.6.2020

Eurajoen kunnanhallitus