Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 12.6.2020 antanut päätöksensä
Linjami Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan rauettamisesta
kiinteistöillä 442-208-2-175 ja 442-408-2-38 osoitteessa Linjatie 9 ja Linjatie 26,
29100 Luvia.

Päätös on nähtävillä 15.6.2020 – 21.7.2020 Eurajoen kunnan internetsivuilla
www.eurajoki.fi sekä kunnanvirastolla os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.
Kunnanvirasto on suljettuna toistaiseksi ja asiakirjojen näkemisestä tulee sopia
puhelimitse. Viraston puhelinvaihde 02 869 41 vastaa puheluihin arkisin klo 9-
12 ja 12.45-15.00. Heinäkuun ajan kunnanviraston puhelinvaihde on suljettuna.
3.7.2020 – 21.7.2020 päätös on nähtävillä Eurajoen pääkirjastossa os. Weenertie 1, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus.
Valitusaika päättyy 21.7.2020.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen,
p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 12.6.2020

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta