591/5723/2020

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ
18.6.2020

PÄÄTÖKSEN ANTAJA
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HAKIJA
KVVY Tutkimus Oy tarkkailuvelvollisten puolesta

ASIA
Eurajoen ja Eurajoensalmen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy KVVY Tutkimus Oy:n esityksen Eurajoen ja Eurajoensalmen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi muutoksin ja tarkennuksin.

NÄHTÄVÄNÄPITO
Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 25.6.–27.7.2020 Euran, Eurajoen ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus. fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla 18.6.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 27.7.2020 klo 16.15.

LISÄTIETOJA ANTAA
Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai [email protected]

* 591_5723_2020 päätöskuulutus
* 591_5723_2020 päätös kalatarkkailuohjelman hyväksymisestä
* eurajoen_eurajoensalmen_kalataloudellinen_yhteistarkkailuohjelma_2020_alkaen
* FI Oikaisuvaatimusosoitus tarkkailupäätöksestä ja maksusta ESAVI