ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Näppi T & N Oy
Dnro ESAVI/8143/2020
Asia
Kallion louhinnan, louheen murskauksen ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa ja maa-aineslupa, Rauma ja Eurajoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
12.6.–20.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.