Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.6.2020 asettaa Eurajoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman nähtäville. Kehittämissuunnitelma-aineisto on nähtävillä Eurajoen kunnan internet-sivulla 31.8.2020 saakka.

Kehittämissunnitelma_Raportti

Toimenpideohjelma

Hankekustannukset

Toiminta_alueet

Yleiskartta

Kartta_Keskusta_Lapijoki

Kartta_Huhta_Kolha_Lauhtu

Kartta_Kuivalahti

Kartta_Luvia