Caruna Oy:n omistamaa Luittila – Eurajoki 110 kV voimajohtoa varten tehtyjen vuokrasopimusten määräaika on umpeutumassa. Tästä syystä Caruna Oy on 2. kesäkuuta 2020 hakenut Maanmittauslaitokselta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 15.6.-17.7.2020 välisen ajan Eurajoen kunnan nettisivuilla.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteella PL 84, 00521 HELSINKI tai [email protected] , 31. päivä heinäkuuta 2020 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero MML 19301/03 04/2020.

Johto sijaitsee Eurajoen kunnan alueella ja sen pituus on 3,1 kilometriä.

CARUNA OY

Materiaali:

Kuulutus_LTL-EUJ

Lunastuslupahakemus_LTL-EUJ