Linda Väkiparta on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinsuojaa tilalla 51-407-4-81, osoitteessa Kaukomäentie 425. Tilalla on maidontuotantoa sekä kasvatetaan lihakarjaa.

Ilmoituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai [email protected] Muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä ennen kuulutusajan päättymistä.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.5.–26.6.2020 Eurajoen kunnan internetsivuilla sekä kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Lea Törmä, p. 044 701 0437[email protected]

Eurajoella 19.5.2020

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

Eläinsuojan ilmoitus