Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 15.5.2020 antanut päätöksensä Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy:n maa-aineslupahakemuksesta sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa koskee mullan ottoa Eurajoen kunnan Lapijoella kiinteistöllä Ritavuori  10:69. Lupa toimintaan on myönnetty.

Päätös on nähtävillä 18.5.2020-24.6.2020 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi sekä kunnanvirastolla os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Kunnanvirasto on suljettuna toistaiseksi ja asiakirjojen näkemisestä tulee sopia puhelimitse. Viraston puhelinvaihde 02 869 41 vastaa puheluihin arkisin klo 9-12 ja 12.45-15.00.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 24.6.2020.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen,
p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 15.5.2020

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta