Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen hyvittämisestä 17.3.2020 alkaen poikkeustilan päättymiseen saakka

Valtioneuvosto on antanut ohjeen, että poikkeustilan aikana varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut, että lasta hoidetaan poikkeustilan aikana kotona, jos siihen on mahdollisuus. Eurajoella ohjeistus otettiin käyttöön jo 17.3.2020 alkaen. Suuri osa perheistä onkin toteuttanut poikkeusolojen ohjeistusta. Perheiden kannalta on tässä tilanteessa kohtuullista, että ne saavat hyvityksen asiakasmaksuista lasten poissaolopäivien ajalta.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2020 § 21 päättänyt, että varhaiskasvatuksen ja myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut hyvitetään kaikkien lasten poissaolopäivien ajalta 17.3.2020 alkaen poikkeustilan päättymiseen asti.