Suomen hallituksen suosituksesta tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa vapaa-ajan toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta ikääntyneiden ja perussairaiden kanssa asioidessa. Eurajoen kunta suosittelee, että yhdistysten harrastetoiminta keskeytetään toistaiseksi.

Eurajoen kunnan sivistys- ja vapaa-aikapalvelut toimivat seuraavan ohjeistuksen mukaisesti 13.3.2020 alkaen:

– Liikuntasalivuorot ja sisäliikuntapaikat suljetaan toistaiseksi

– Vapaa-aikapalveluiden Voi Hyvin-toimintaryhmät perutaan toistaiseksi

­ – Vapaaehtoistyönä toteutettavan hyvinvointikaveritoiminnan tapaamiset keskeytetään. Hyvinvointikaveria voi toki ilahduttaa puhelinsoitolla.

– Eurajoen kunnan järjestämät vapaa-ajan tapahtumat perutaan kevään aikana

– Koronavirus-pandemian takia kunnan henkilöstön talon ulkopuolisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen on toistaiseksi kielletty. Linjaus on yhteneväinen mm. Satasairaalan ohjeistuksen kanssa. Sisäisten palaverien ja koulutusten järjestämisessä noudatetaan tilannekohtaista harkintaa

– Sivistystoimessa hoidetaan ainoastaan perustehtävää

– Kaikki luokka- ja opintoretket ja muut retket perutaan kevään aikana

– Koulujen/päiväkotien liikuntatapahtumat ja turnaukset on keväältä peruttu

– Mikäli koulu/päiväkoti on tekemässä/vastaanottamassa vierailuja, ne perutaan

Koska koronavirustilanteesta saadaan uutta tietoa jatkuvasti, tulee jokaisen henkilön myös itse olla aktiivinen ja seurata tilannetta ja tiedotteita. Ajankohtaiset tiedot päivittyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille (THL): https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

THL on lisännyt ohjeita riskiryhmien suojelemiseksi. Ikääntyneitä on erityisesti suojeltava koronavirustartunnalta. Alla linkki:

Pyydämme teitä välittämään tietoa aktiivisesti yhdistyksenne sisällä.