Varhaiskasvatus:

 • valtioneuvoston suosituksen mukaan kaikkien perheiden tulee yrittää järjestää lapsille lapsenhoito kotona.
 • terveydenhuollon henkilöstön työn jatkuvuuden turvaamiseksi varhaiskasvatusyksiköt jatkavat toimintaansa normaalisti.
 • avoin päiväkotitoiminta ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminta lopetetaan toistaiseksi.
 • varhaiskasvatuksen esiopetus päiväkodeissa jatkaa toimintaa normaalisti

Perusopetus:

 • valtioneuvoston vahvan suosituksen mukaan kaikkien perheiden tulee yrittää järjestää oppilaille mahdollisuus osallistua kotoa etäopetukseen.
 • perusopetuksessa siirrytään etäopetukseen ti 17.3.2020 alkaen ma 13.4.2020 asti. Oppilaat ovat saaneet ohjeen ottaa oppikirjat ja oppivälineet mukaan kotiin. Etätehtäväohjeita oppilaat ja huoltajat saavat opettajilta Wilman kautta.
 • lähiopetusta kouluilla järjestetään esioppilaille, luokkien 1-3 oppilaille ja erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, mikäli heidän huoltajansa eivät etäopetukseen osallistumista kotioloissa pysty järjestämään tai jos vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä.
 • oppilaskuljetukset järjestetään niille oppilaille jotka esiopetukseen, luokkien 1-3 opetukseen ja erityisen tuen opetukseen osallistuvat. Ti 17.3.2020 ajetaan normaalit oppilaskuljetusreitit.
 • aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään niille oppilaille, joille heidän huoltajansa eivät aamu- ja iltapäivätoimintaa kotioloissa pysty järjestämään tai jos vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä.
 • kouluruokailu järjestetään niille oppilaille jotka esiopetukseen, luokkien 1-3 opetukseen ja erityisen tuen opetukseen osallistuvat.
 • ruokapalvelut jatkuvat aamu- ja iltapäiväkerhoissa kuten ennenkin.
 • mikäli työskentelet yhteiskunnan kriittisissä tehtävissä etkä pysty etäopetukseen osallistumista kotoa järjestämään, ilmoita lapsesi Wilman kautta lähiopetukseen koulun rehtorille. Ilmoittautuminen koskee koko etäopetusaikaa ja on sitova.
 • koulussa paikalla ovat rehtori, tarvittava opetushenkilöstö ja riittävä ruokahuoltohenkilöstö.

Lukio:

 • siirtyy etäopetukseen ti 17.3.2020 alkaen.
 • yo-kirjoitukset toteutetaan aikaisemman YTL:n ohjeen mukaan.

Vapaa-aika:

 • kirjastot suljetaan yleisöltä ke 18.3.2020 alkaen toistaiseksi

OHJEISTUSTA TÄYDENNETÄÄN AINA TARVITTAESSA JA TILANTEEN MUKAAN.

Eurajoella 16.3.2020

Vesa-Pekka Leino, sivistysjohtaja