1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Jos perheenne haluaa lisätä lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä tuntimäärästä (nyt esim. 20 h/vk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne perhepäivähoidon esimieheen tai päiväkodin johtajaan. Tällöin laaditaan uusi sopimus kuukausituntien määrästä. Tuntien lisäys vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

Lisätiedot:

toimistosihteeri Mirja Paajanen puh. 044 312 4344 (asiakasmaksut)

varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi puh. 044 312 4440

varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Elina Heinonen puh. 044 4312 540