Hei!

Kuluneen parin viikon aikana koronaepidemia on tuonut mukanaan ympäri maailman poikkeuksia meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Epidemian suhteen Satakunnassa ja Eurajoella tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta varautumista tehdään koko ajan. Koronaepidemiaan varautumisessa pääpaino on luonnollisesti terveyspalveluissa ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuudessa, jotta sairastuneita pystytään hoitamaan. Hoitotilojen osalta varaudutaan omiin vain koronapotilaille tarkoitettuihin osastoihin. Kunnan organisaation osalta pystymme ohjaamaan lisäresursseja muista hallintokunnista perusturvaan ja terveydenhuoltoon. Poikkeusolojen aikana on erityisen tärkeää, että terveydenhoito, kotipalvelu ja vanhustenhoito toimivat.

Olemme toimineet Eurajoen kunnassa koronaepidemian suhteen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti kaikilla hallintoalueilla. Kireästä aikataulusta ja nopeasti muuttuvasta tilanteesta ja ohjeistuksesta huolimatta toiminnot on saatu järjestettyä. Hallintokuntien käytännön työ on toiminut suunnitelmien mukaisesti ja varautumisemme on poikkeustilanteisiin ollut erinomaista. Kunnan osaava ja toimintakykyinen ammattilaisten joukko on hoitanut muutokset hienosti!

Koronaepidemian tilanne muuttuu jatkuvasti ja tietoa tulee samalla lisää. Kunta tiedottaa korona-epidemiaan liittyen nopeimmin kunnan internet-sivuilla. Käytössä ovat myös kunnan sosiaalisen median kanavat ja mobiililaitteisiin ladattava Eurajoki-appi ja sähköinen uutiskirje. Seuratkaa näitä edellä mainittuja kanavia ja jakakaa tietoa myös sellaisille, jotka eivät netissä olevia palveluja käytä. Tilanteen niin vaatiessa lähetämme paperitiedotteen jokaiseen kotiin.
Suomalaisen yhteiskunnan perusturvallisuus sekä palvelutaso ovat maailman huippuluokkaa, niin myös Eurajoella ja sellaisena me haluamme sen jatkuvankin. Toimimalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti pystymme kukistamaan tämän haastavan epidemia ja siihen tarvitaan meitä jokaista, yhdessä pystymme tämän haasteen hoitamaan!

Keväisin terveisin
Vesa Lakaniemi Kunnanjohtaja