Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.3.2019 § 6 hyväksynyt Rannanvainion asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Asemakaavan muutos ja laajennus on saavuttanut lainvoiman.