ILMOITUS
Vesilain mukainen päätös

Hakija Kimmo Sassila ja Eetu Väisänen
Dnro ESAVI/26589/2018
Päätösnro 37/2020
Asia Hossan saaren ja Teerikarin niemen välisen vesialueen ruoppaus, Eurajoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.2.–13.3.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.