Kuivalahdella suoritetaan runkojohdon puhdistusta valmistelevia muutoksia vesijohtoverkostoon. Vedenjakeluhäiriö Kuivalahden vedenjakelualueella torstaina 6.2.2020 klo 12-15. Uuden palopostin ja runkoventtiilien asennustyö vedenottamolla . Katkoksesta johtuvat mahdolliset veden laatuhäiriöt poistuvat vettä juoksuttamalla. Laitos juoksuttaa verkostoa työn yhteydessä, jolla pyritään saamaan mahdolliset värihaitat mahdollisimman pieniksi. Linkki häiriökarttaan