Kuivalahdella jatketaan runkojohdon puhdistusta valmistelevia toimenpiteitä vesijohtoverkostoon. Vedenjakeluhäiriö Kuivalahden vedenjakelualue tiistaina 11.2.2020 noin klo 12-15. Uusien runkoventtiilien asennustyö Särkäntien alkuosa. Katkoksesta johtuvat mahdolliset  veden laatuhäiriöt poistuvat vettä juoksuttamalla. Laitos juoksuttaa verkostoa työn yhteydessä, jolla pyritään saamaan mahdolliset värihaitat mahd. pieniksi. Linkki häiriökarttaan