Esiopetusta annetaan Luvian alueella päiväkoti Kuunarissa ja Lapijoella päiväkoti Metsätähdessä. Päiväkoti Majakassa toimii kaksi pienryhmää, jonne esiopetukseen voi päästä erillisen lausunnon avulla. Muualla esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 3. – 16.2.2020 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2014 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 3. – 16.2.2020 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2013 syntyneiden lasten huoltajat saavat asiasta Wilma-viestin.

Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2013 syntyneet tai aiemmin lykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jossa hänen on tarkoitus aloittaa koulunkäynti syyslukukauden 2020 alussa.

Esiopetusikäisillä lapsilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen.
Eurajoen kunta järjestää koulujen yhteydessä esi- ja 1-2-luokkalaisille aamu-/iltapäivätoimintaa sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen oppilaille. Koululaisten aamu- /iltapäiväkerhotoimintaan haetaan samassa yhteydessä Wilma-ohjelman kautta (erillinen lomake).

Jos lapsen esiopetus toteutetaan päiväkodissa ja hän tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, haetaan sitä varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta Eurajoen kunnan kotisivuilta (kasvatus- ja opetus à e-asiointi).

Eurajoelle 1.1.2020 jälkeen muuttaneet ja jotka eivät ole saaneet kirjautumistunnuksia, voivat täyttää ja tulostaa lomakkeet sivulta www.eurajoki.fi à hallinto à lomakkeet à varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet. Palautus kunnanvirastolle, Sivistystoimi, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Tutustumistilaisuus esiopetukseen ja koulutulokkaille on tiistaina 12.5.2020. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautumisen jälkeen. Päiväkodeissa toteutettava esiopetus alkaa maanantaina 17.8.2020 ja kouluissa esi- ja perusopetus alkaa torstaina 13.8.2020.