Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Teollisuuden Voima Oyj

Dnro ESAVI/24404/2019

Asia Suunnitelma runkopolyyppikasvuston torjunnasta Olkiluodon ydinvoimalassa, Eurajoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.1.–17.2.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Oh-jeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.