Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 476/2019 myöntänyt ympäristöluvan.

Hakija
Laaksosten Tila Oy

Asia
Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen, Eurajoki

Sijainti
Eurajoen kunnassa kiinteistöllä Ojala 442-411-1-177 osoitteessa Ojalantie 20, Luvia

Päätös on sähköisesti nähtävillä valitusaikana 4.12.2019 – 3.1.2020 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu tai tästä.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 3.1.2020.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai [email protected]). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköpostiosoite: [email protected]