Ympäristölupahakemus

Hakija
Jyrki Suhonen

Asia
Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen, Eurajoki

Hakemuksen mukainen toiminta
Tilalla on eläinsuojatoiminta aloitettu vuonna 2002. Tuotannossa on siirrytty kalkkunoiden kasvatuksesta broilereihin vuonna 2005. Tilalla on tällä hetkellä kahdessa kasvattamorakennuksessa seitsemän osastoa, joissa on yhteensä noin 200 000 broileria.
Vanhamarttilan ja Jäneskannonnummen tilalla suunnitellaan broilerituotannon laajentamista 300 000 broileriin. Laajennus toteutetaan rakentamalla uusi broilerihallipari nykyisen broilerihallin eteläpuolelle. Broilereita kasvatetaan tilalla laajennuksen jälkeen kolmessa eri rakennuksessa. Broilerin kasvatus on tietokoneohjattua Fancom-laitteilla. Kasvattamoissa on jättipuhaltimet ja poistoilma johdetaan rakennusten harjalla olevista poistoilmahormeista ulos.
Käyttövesi ostetaan Eurajoen kunnalta.
Kasvattamoiden vieressä sijaitsee lämpökeskus/rinnakkaispolttolaitos, jota käytetään tuotantotilojen lämmitykseen. Polttoaineena käytetään puuhaketta ja varalla kevyttä polttoöljyä. Polttolaitoksen savupiipun korkeus on 20 metriä.
Kaikki toiminnassa syntyvä lanta toimitetaan kunkin kasvatuserän jälkeen suoraan jatkojalostettavaksi Biolan Oy:lle. Kuivikkeena käytetään turvetta. Lannan kuormaus tapahtuu asfaltoidulla piha-alueella.
Toiminnasta syntyvä eläinjäte poltetaan edellä mainitussa omassa hyväksytyssä polttolaitoksessa.

Toiminnan sijainti
Eläinsuoja sijaitsee Eurajoen kunnassa kiinteistöillä Jäneskannonnummi 442-402-1-117 ja Vanhamarttila 442-402-3-177, osoitteessa Kaiturintie 155, Eurajoki.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 3.12.2019 – 2.1.2020 Eurajoen kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/17901/2019.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.1.2020 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti ([email protected]).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen, puh. 0295 016 435
sähköposti: [email protected]