Pohjarannan ranta-asemakaavan muutosehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Eurajoen kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla 4.12. – 18.12.2019 välisen ajan. Suunnittelualue sijoittuu Niemenkylään Lankoorinnokan Pohjarannalle ja se sijaitsee Rajakarin sekä Lemnäistennokan välissä. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä kahden tontin rakennusoikeutta vastaamaan Luvian rantaosayleiskaavassa hyväksyttyä 140 km2 rakennusoikeutta.

Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta voi tehdä muistutuksen kirjallisesti Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai [email protected]  Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija dipl.ins. Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 3.12.2019

Eurajoen kunnanhallitus