Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2019 § 60 hyväksynyt Luvian rantaosayleiskaavan muutoksen. Ranta-asemakaavan muutos koskee 20 kiinteistöä.

Eurajoella 3.12.2019

Eurajoen kunnanhallitus