Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2019 § 59 hyväksynyt Lankoorin ranta-asemakaavan muutoksen. Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä Koivukivi 442-407-3-384.

Eurajoella 3.12.2019

Eurajoen kunnanhallitus