Hannintien suunnitelmat kadun peruskorjauksesta ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti nähtävillä 2.12 – 16.12.2019 Eurajoen kunnanviraston neuvonnassa.

Mahdolliset muistutukset on osoitettava tekniselle lautakunnalle ja toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Eurajoen tekninen lautakunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Eurajoella 27.11.2019

Tekninen lautakunta