Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 411/2019 myöntänyt ympäristöluvan.

Hakija
Väkiparta Ida

Asia
Broilerituotannon laajentaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Eurajoki

Sijainti
Eurajoen kunnassa kiinteistöillä Vuoristo 51-409-2-272, Vuorenpää 51-409-2-273 ja Kallilaatti 51-409-2-425 osoitteessa Krisantie 93, Eurajoki

Päätös on sähköisesti nähtävillä valitusaikana 17.10. – 18.11.2019 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 18.11.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai [email protected]). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköpostiosoite: [email protected]