Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2019 § 215, että Köykän teollisuusalueen ja kirkonseudun asemakaavamuutokseen, laajennukseen ja kumoamiseen ryhdytään.

Asemakaavan laadinta koskee useaa pientä aluetta Köykäntien ja Lapintien välisellä alueella sekä Riikontien ja Raumantien välialuetta keskustan kohdalla. Aluerajaukset noudattavat parhaillaan laadittavana olevan valtatie 8:n parantamista koskevan tiesuunnitelman aluevarauksia ja liittymistä nykyiseen asemakaavoitettuun alueeseen Köykän teollisuusalueella ja keskustan länsireunalla.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastossa kaavan laatimisen ajan.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavan laatija Sweco Ympäristö Oy / Jouni Kiimamaa, puh. 0400 844 840.

Eurajoella 29.10.2019

Eurajoen kunnanhallitus