Kuulutus: Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Jyrki Suhonen

Päätös: Broilerikasvattamon laajentaminen_Suhonen Jyrki_Eurajoki_YVA

linkki ELY-keskuksen verkkosivuille: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVApaatokset?f=VarsinaisSuomen_ELYkeskus