Ympäristölupahakemus, Ida Väkiparta

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Ida Väkiparta