Pappilankoskesta Eurajoesta otettiin näyte 12.8.2019. Näytteen perusteella jokivesi ei täytä alkutuotannon kasteluvedelle asetettuja mikrobiologisia laatuvaatimuksia suolistoperäisten entekokokkien osalta.

Testausseloste, Eurajoen jokivesi, 12.8.2019