Yhdistysohjelma on Varsinais-Suomen Kylät ry:n kehittämä työkalu, jolla voidaan arvioida yhdistysten ja järjestöjen merkitystä ja roolia kunnassa sekä kehittää yhteistyötä. Eurajoen yhdistysohjelma on SataKylät ry:n ja kunnan yhteistyössä toteuttama tuotos. Yhdistysohjelmassa tarkastellaan eurajokelaisen yhdistyskentän nykytilaa ja toimintatapoja sekä tuodaan esille yhteisesti asetetut tavoitteet ja toimenpiteet kunnan sekä kolmannen sektorin (yhdistykset ja järjestöt) yhteistyön kehittämiselle.

Lue tästä Eurajoen yhdistysohjelma ”Yhres ettippäi”