Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 4.6.2019 § 122, että keskustan osayleiskaavan muutokseen ryhdytään.

Osayleiskaavan muutos koskee osaa vuonna 2014 hyväksytystä ja vuonna 2016 voimaan tulleesta keskustan osayleiskaavasta. Kaavamuutoksen alueeseen sisältyvät Eurajoen keskustaajaman länsi- ja pohjoisosat nykyisen valtatie 8:n (Raumantie) ja suunnitteilla olevan uuden valtatielinjauksen tuntumassa. Yleiskaavoituksen kanssa rinnakkain on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastossa kaavan laatimisen ajan.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavan laatija Sweco Ympäristö Oy / Jouni Kiimamaa, puh. 0400 844 840.

Eurajoella 4.6.2019

Eurajoen kunnanhallitus

– – –

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.5.2019

Alustava muutosalueen rajaus

Keskustan osayleiskaavan kaava-alueen sijainti

– – –