Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 8.4.2019 antamallaan päätöksellä nro 138/2019 tarkastanut ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta.

Hakija
Jyrki Suhonen

Asia
Broilerikasvattamon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Eurajoki

Sijainti
Eurajoella kiinteistöillä 442-402-1-177 ja 442-402-3-177, osoitteessa Kaiturintie 155.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 8.4. – 8.5.2019 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.5.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai [email protected]). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Tiina Kamula, puh. 0295 016 530
Ympäristöylitarkastaja Anne Puska, puh. 0295 016 426
sähköpostiosoite: [email protected]