Maantien 2174 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kainuntie – Sydänmaan koulu, Eurajoki, tiesuunnitelma.

Eurajoen kunta sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa, aloittaa asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tiesuunnitelma käsittää maantie 2174 liikenneturvallisuuden parantamisen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien 2174 varrelle välille Kainuntie – Sydänmaan koulu.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen tai kuulutuksen julkaisemisesta Eurajoen kunnan tietoverkossa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §).
Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistavia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja antavat:
Timo Bäcklund, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
[email protected], puhelin 0295 022 782

Jussi Elonen, Eurajoen kunta,
[email protected], puhelin 044 312 4411

Eurajoella 17.4.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus