Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.3.2019 antamallaan päätöksellä nro 91/2019 tarkistanut ympäristöluvan.

Hakija
Yhtymä Tyykilä Ari ja Tyykilä Timo

Asia
Broilerikasvattamon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT päätelmien vuoksi, Eurajoki.

Sijainti
Linnamaantie 214, Eurajoki

Päätös on nähtävillä valitusaikana 14.3. – 15.4.2019 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 15.4.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai [email protected]). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoilla.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköpostiosoite: [email protected]