Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2019 antamallaan päätöksellä nro 103/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.

Hakija
Eurajoen Romu Oy

Asia
Metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Eurajoki

Sijainti
Lapintie 179, 27100 Eurajoki

Päätös on nähtävillä valitusaikana 26.3.-25.4.2019 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 25.4.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Maria Kukonlehto, puh. 0295 016 214
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen, puh. 0295 016 397
sähköpostiosoite: [email protected]