Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat siis itse valita nuohoojan.

Uudistuksesta huolimatta moni asia säilyy ennallaan:

 • Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että;
  • tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti
  • nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti
  • tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Mikä sitten muuttuu:

 • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
 • Piirinuohousjärjestelmästä luovutaan ja jatkossa asiakkaat saavat itse valita nuohoojan, eli nuohous vapautuu kilpailulle. Jatkossa nuohooja myös hinnoittelevat itse vapaasti oman työnsä.
 • Pelastuslaitos ei enää käsittele nuohoukseen liittyviä reklamaatioita. Valitukset tulee jatkossa ohjata ensin yritykselle ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajaneuvontaan.
 • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä, josta on käytävä ilmi rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

Lisätietoja nuohousuudistuksesta Satakunnassa:

Mikko Puolitaival
Riskienhallintapäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
044 701 1521

Lisätietoja nuohousuudistushankkeesta:

https://intermin.fi/nuohous