Kirjastonkäyttäjän opas 2017-10-02T13:37:39+00:00

Kirjastonkäyttäjän opas

Kirjastossa voit lainata, oleskella, opiskella, käyttää erilaisia laitteita, lukea lehtiä ja kirjoja, katsella näyttelyitä ja osallistua tapahtumiin.

Kirjasto tarjoaa maksutta käyttöösi monipuoliset kokoelmat, ajanmukaiset laitteet ja tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat sekä henkilökunnan asiantuntemuksen.

Lainaamiseen ja joidenkin muiden palveluiden käyttämiseen tarvitset kirjastokortin ja tunnusluvun.

Eurajoen kunnankirjasto kuuluu Satakirjastoihin ja noudattaa niiden yhteisiä käyttösääntöjä. Tutustu sääntöihin, sillä saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi olet sitoutunut noudattamaan niitä.

Eurajoen kirjastotoimen maksut ja korvaukset 1.6. 2017 alkaen

Kopiot ja tulosteet

mustavalkoinen A4 ja A3 0,50 €/ kpl
– samasta sivusta (1-5) 0,50 €/ kpl
– samasta sivusta (6 -) 0,25 € / kpl
– kaksipuoliset (1 – 5) 1 € /kpl
– samasta sivusta (6- ) 0,50 €/kpl
värillinen kopio A4 0,80 €/ kpl
värillinen kopio A3 1,20 €/kpl
(sis. alv:n 24 %)

Tulosteet

Kirjastojärjestelmästä, tietokannoista, tekstinkäsittelymikrolta ja internetistä0,20 € / kpl
(sis. alv:n 24 %)

Kaukopalvelumaksut

Kaukopalvelun asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt lainaaja. Kaukopalvelun tilausmaksua ei palauteta vaikka aineistoa ei saada tai tilaus perutaan.
Kaukopalvelumaksu 2 € / tilaus ja mahdolliset lähettävän kirjaston perimät maksut.
Ulkomaisista lainoista laskun mukaan.
Jäljennetilaus: jäljenteistä peritään lähettäjäkirjaston määräämä maksu.
Lähetetyt kaukolainat 4 € / tilaus

Tarvikkeet

Muovi- ja paperikassi 0,20 € / kpl
Kangaskassi 1,50 € / kpl
Tallentava CD-RW (700 Mb) 2,50 € /kpl
DVD–R-levyt (4,7 Gb) 1,50 €/ kpl
DVD+R DL-levy (8,5 Gb) 2,70 €/ kpl
Blueray RE-levy (25 Gb) 3,50 €/ kpl
Muistitikku Kingston (4 Gb) 6,50 €/ kpl
(sis. alv:n 24 %)

Poistetun aineiston myynti

lehdet 0,20 €/kpl
lasten poistokirjat 0,5 € /kpl
poistokirjat 0,5 – 4 €/ kpl. Arvokkaat kirjat hinnoitellaan erikseen.
(sis. alv 10 %)

Korvaukset

Kadonnut tai turmeltunut aineisto korvataan aineistorekisterin hinnan mukaisesti. Sen lisäksi mahdollinen aineiston säilytyskotelo 2 €.

Satakirjastojen käyttösäännöt

Satakirjastot on 17 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa.

Käyttö- ja lainausoikeus

Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston palveluja ja yleisötiloja.

Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 18-vuotiaalta riittää kuvaton Kela-kortti. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty vastuuhenkilö. Kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen verkkokirjastossa omiin lainaustietoihinsa ja/tai lainatessaan automaateilla. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen. Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Asiakkaalla on mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan aina lainaustapahtuman yhteydessä.

Käyttäjän vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta.

Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa lainatun aineiston käytön aiheuttamista henkilö- tai muista vahingoista.

Lainojen palauttaminen palautusluukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Lainaus, lainojen uusiminen ja varaaminen

Yleinen laina-aika on neljä (4) viikkoa. Kirjasto voi määrätä muitakin laina-aikoja harkintansa mukaan.

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan.

Lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa, joista

cd-levyjä korkeintaan 30 kpl
dvd-levyjä korkeintaan 10 kpl
konsolipelejä korkeintaan 10 kpl
cd-äänikirjoja korkeintaan 10 kpl
blu-ray-levyjä korkeintaan 10 kpl

Lainojen jakautumisesta eri tallennemuotoihin päättää Satakirjastot-johtoryhmä.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan kansallisesti sovittuja ikärajoja.

Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa, mikäli niihin ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa.

Satakirjastojen aineistoa voi varata. Varaaminen on maksutonta. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Varattu aineisto on noudettava 7 päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä.

Maksut, aineiston korvaaminen ja perintä

Kirjastojen aineistojen käyttö kirjastossa, niiden lainaaminen ja varaaminen on maksutonta. Noutamatta jätetyistä varauksista peritään maksu. Kaukolainaus on maksullista kirjastolaissa määritellyin poikkeuksin.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Maksut (ei koske perintää) voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta ja perinnästä vastaa aineiston omistava kirjasto.

Kirjaston lasku on perimiskelpoinen. Perinnässä asiakkaalta laskutetaan aineiston korvaushinta, myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut, perintäkulut ja lainmukainen viivästyskorko.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on yli 10 euroa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 euroa, muussa tapauksessa seuraa lainauskielto.

Osittainen tai täydellinen käyttökielto tai käyntikielto on seurauksena kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta tai varastamisesta sekä kirjaston toiminnan ja asiakkaiden häiritsemisestä.

Käyttö- tai käyntikiellon määrää kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kielto annetaan vähäisemmissä tapauksissa suullisesti, muuten kirjallisesti. Ennen kiellon antamista osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kaukopalvelu

Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Asiakkaalla tulee olla lainausoikeus.

Voimassaolo

Jokainen Satakirjastoihin kuuluvan kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava luottamuselin on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2017 lähtien.

Digitointitilat on tarkoitettu asiakkaiden omatoimiseen VHS-videokasettien, LP-levyjen ja C-kasettien digitointiin sekä valokuvien, diakuvien ja negatiivien skannaamiseen digitaaliseen muotoon. Tiloissa ovat käytettävissä ohjelmistot kuvan- ja äänenkäsittelyyn sekä videoeditointiin.

Digitointitilat ovat käytettävissä kirjastojen aukioloaikoina. Käyttö on maksutonta. Aika tilan käyttöön on varattava etukäteen henkilökohtaisesti kirjastosta tai puhelimitse numerosta 044 312 4293 (Eurajoen pääkirjasto) tai 044 431 2721 (Luvian kirjasto).

 Varaaminen edellyttää voimassaolevaa Satakirjastojen kirjastokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Tilan voi varata kerrallaan enintään neljäksi tunniksi. Varaus peruuntuu, jos asiakas ei saavu 15 minuutin kuluessa varauksen alkamisesta. Uutta aikaa ei voi varata ennen kuin aiempi aika on käytetty loppuun. Digitointi kestää siirrettävän tallenteen pituuden verran. Tilan varaus tulee suunnitella siten, että digitointi on valmis kirjaston sulkemisaikaan mennessä.

Tallentamista varten asiakkaan pitää tuoda muistitikku, CD- tai DVD-levyjä. Tarvittaessa kirjastosta voi ostaa DVD-R ja DVD-RW sekä CD-R ja CD-RW –levyjä tallentamista varten.

Digitointi tapahtuu omatoimisesti. Kirjaston henkilökunta ei digitoi asiakkaan aineistoja.

Tilassa on ohjeita digitointia varten. Digitointitilan työasemien asetusten muuttaminen ja omien ohjelmistojen asentaminen on kielletty.

Käyttövuoron päättyessä ohjelmat ja laitteet on suljettava. Digitointititiloissa tulee noudattaa tilan käyttösääntöjä. Mikäli asiakas havaitsee laitteistossa vikoja tai ongelmia, niistä tulee ilmoittaa henkilökunnalle. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan, jos laitteille tai ohjelmille tehdään tahallista vahinkoa tai ilkivaltaa sinä aikana, kun asiakas on varannut tilan.

Kopioinnissa ja tallennuksessa on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Laittoman aineiston käyttö ja katselu on kielletty. Kirjasto ei vastaa asiakkaiden töiden häviämisestä tai joutumisesta vääriin käsiin eikä laitteiden asiakkaan tallenteille tai tallennusvälineille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Kirjasto ei myöskään vastaa vahingoista, joita laitteilla voidaan aiheuttaa kolmannelle osapuolelle.

Yhteystiedot

Eurajoen pääkirjasto
Weener-tie 1, 27100 Eurajoki
Puh. 044 312 4293
S-posti: kirjasto[at]eurajoki.fi

Luvian kirjasto
Lukkarilantie 4
29100 Luvia
Puh. 044 431 2721
S-posti: luvia.kirjasto[at]eurajoki.fi

Kirjastoauto
Puh. 044 312 4270
s-posti: kirjastoauto[at]eurajoki.fi

Satakirjastot

Ajankohtaista