Tarjouspyynnöt

Kansallinen hankintailmoitus:

Eurajoen kunta : Katujen ja kunnallistekniikan

rakentaminen, Lavilanmetsä 3

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-003399

Tarjoukset 3.3.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Eurajoen kunta 0132322-3

Jussi Elonen

Kalliotie 5

27100

Eurajoki

Puh. +358443124411

jussi.elonen@eurajoki.fi

https://kilport.fi

Ajankohtaista