Sosiaalityö ja perhepalvelut 2017-05-30T09:10:38+00:00

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Sosiaalihuoltolain tarkoittamien palvelujen piiriin tullaan hakemuksesta tai kirjallisen yhteydenoton kautta.
Lisätietoja saa soittamalla Eurajoen sosiaalitoimistoon, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua/tukea koskeva hakemus

Lastensuojeluilmoitus

Kirjallisen ilmoituksen / hakemuksen voi tuoda tai lähettää:
Eurajoen sosiaalitoimisto
Kalliotie 5
27100 Eurajoki

Yhteystiedot
Kunnanviraston puhelinvaihde
Puh. 02 86941

Asiointisähköposti sosiaalitoimelle
sosiaalitoimisto[at]eurajoki.fi

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella. Kiireellinen sosiaalipalvelu on tilanne, jossa vaaditaan välittömiä toimenpiteitä kuten esim. tilanteet, jolloin lapsi tai vanhus jää ilman asianmukaista huolenpitoa. Sosiaalipäivystysyksikkö sijaitsee Porin poliisilaitoksella ja siellä työskentelee sosiaalityöntekijöitä. Heidät tavoittaa hätäkeskuksen numeron 112 kautta

Satakunnan sosiaalipäivystysyksikkö vastaa sosiaalipäivystyksestä koko Satakunnan alueella. Sosiaalipäivystyksen palvelut on tarkoitettu Satakunnan kuntien asukkaille ja näiden kuntien alueella oleskeleville. (Sosiaalihuoltolaki 15§ 1.mom.) Sosiaalipäivystäjä antaa asiakkaille virka-ajan ulkopuolella heidän tarvitsemansa akuuttiavun ja siirtää jatkotyöskentelyn välittömästi virka-aikana heidän oman kuntansa sosiaalityöntekijöille. Virka-aikana tulee ottaa aina yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen.

Satakunnan sosiaalipäivystys on osa lastensuojelun vastuualuetta.

Sosiaaliasiamies Satakunnan sairaanhoitopiiri

Neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisessa

  • Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi
  • Seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselleEurajoella sosiaaliasiamiehenä toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalityöntekijä.

http://www.satshp.fi/potilaille/potilaan-oikeudet/Sivut/sosiaaliasiamies.aspx

Rauman Oikeusaputoimisto, Aittakarinkatu 21 A, 26100 Rauma

https://oikeus.fi/oikeusapu/raumanoikeusaputoimisto/fi/index.html

Ajankohtaista

Kausi-influenssarokotukset 2017

Eurajoen terveysaseman influenssarokotuspäivät ovat tiistaina 31.10. klo. 14-18, tiistaina 14.11. klo. 14-18, tiistaina 28.11. klo 9-16 ja tiistaina 12.12. klo. 9-16. Rokotuspaikka on Eurajoen terveysaseman hoitajan vastaanotto, Rantaperentie 1. Rokotus annetaan asiakkaille vuoronumerojärjestyksessä. Luvian terveysasemalle, Kuivalahdentie 3, rokotukselle varataan aika terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta puh. 02 677 3935. Rokotusajat Luvialla ovat pääasiassa keskiviikkoisin, lukuunottamatta ensimmäistä rokotuspäivää, joka on tiistaina 31.10. Lapset ja raskaana olevat rokotetaan neuvolassa, joko sovitun neuvolakäynnin yhteydessä tai neuvolan rokotuspäivinä, jotka ovat 7.11. ja 12.12. klo 8:30-15. Rokotuspäivinä rokotetaan ilman ajanvarausta. Asiakkaan kannattaa varautua ottamalla mukaan/esille Kela-kortti, sekä pukeutumalla niin, että olkavarsi on helposti paljastettavissa. Vuonna 2017 valmisteet ovat pistettävä Influvac ja Agrippal-rokotteet, joita voi antaa kaikille 6 kuukauden iästä lähtien sekä Fluenz Tetra –nenäsumuterokote, jota on varattu 24-35 kuukauden ikäisille lapsille. Maksuttomaan kausi-influenssarokotukseen oikeutettuja ovat: * Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö * Raskaana olevat naiset * Kaikki 65 vuotta täyttäneet * Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset * Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat * Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset * Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri. Tällä tarkoitetaan niitä, joiden lähipiirissä on sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluva, 65 vuotta täyttänyt, alle 6 kuukauden ikäinen lapsi tai raskaana oleva. Lisätietoja saa puhelimitse arkisin ma-pe klo 8-16 puh. 02

05.10.2017|Sosiaali- ja terveyspalvelut, Uutiset|