Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela. Hän päättää asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä. Kotona asuvien palveluohjauksesta ja –neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista vastaa palveluvastaava Johanna Kivimäki, joka myös päättää näiden palveluiden antamisesta.

Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkolan vastuulla on kunnan oma palvelutoiminta. Hän toimii Jokisimpukan, Käenpesän ja kotipalvelun esimiesten päällikkönä.

Lisätietoja

Kaisu Korpela (asumispalvelut ja vanhusneuvosto)
asiakkuuspäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 431 2725

Johanna Kivimäki (kotihoito ja omaishoidon tuki)
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 3124327

Johanna Hellstén
vanhustenhuollon osastosihteeri (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4332

Ajankohtaista