Ikäihmisten palvelut2018-10-26T06:44:13+00:00

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen toimivuudesta ja kehittämisestä vastaa asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela. Hän päättää asumispalveluihin sijoittamisesta SAS-ryhmän esityksestä. Kotona asuvien palveluohjauksesta ja –neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista vastaa palveluvastaava Johanna Kivimäki, joka myös päättää näiden palveluiden antamisesta.

Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Tuokkolan vastuulla on kunnan oma palvelutoiminta. Hän toimii Jokisimpukan, Käenpesän ja kotipalvelun esimiesten päällikkönä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lisätietoja

Kaisu Korpela (asumispalvelut ja vanhusneuvosto)
asiakkuuspäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 431 2725 klo 8-16 (arkisin)

Johanna Kivimäki (kotihoito ja omaishoidon tuki)
palveluvastaava (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4357 klo 8-16 (arkisin)

Jaana Tuokkola
vanhuspalvelupäällikkö (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 3124327

Johanna Hellstén
vanhustenhuollon osastosihteeri (Palvelukeskus Jokisimpukka)
puh. 044 312 4332

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2018-30.6.2018

Ajankohtaista