Loading...

Asuminen & ympäristö

Sosiaali- & terveyspalvelut

Matkailu

Kasvatus & opetus

Vapaa-aika

Työ & yrittäminen

Hallinto

Päätöksenteko

Kuntalaisaloite.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakituinen toimi

Eurajoen kunnassa on haettavana 30.5.2017 klo 15.00 mennessä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakituinen toimi 1.8.2017 alkaen

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen erityisopettajan/erityislastentarhan-opettajan koulutus sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi arvostamme varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osaamista,

15.05.2017|Kategoriat: Kasvatus ja opetus, Kuulutukset|

Turun hallinto-oikeuden päätös valitukseen kunnallisasiassa

Kuntalain (365/1998) 97 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

pvm/dnro
3.5.2017
17/0143/1
00694/16/2209

Asia: Valitus kunnallisasiassa
Valittaja: Eeva Ilona Lahdenranta
Päätös, josta valitetaan: Eurajoen yhdistymishallitus 19.4.2016

Yhdistymishallitus on 22.3.2016 päättänyt hyväksyä liitteen mukaisen

05.05.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Eurajoen vesilaitos tiedottaa

Aloitamme viikolla 3 Lapijoella Apilatien alueella vesiventtiilien ja viemärikaivojen kunnostustyöt kaapelointitöiden yhteydessä.

Saneeraustöistä johtuen lähialueella veden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia arkisin klo 08.00 – 16.00 välillä.

Katkoksen jälkeiset mahdolliset veden laatuhaitat poistuvat vettä juoksuttamalla.

Työ aiheuttaa tilapäisiä muutoksia

16.01.2017|Kategoriat: Uutiset|

Tapahtumat

Tapahtumakalenteriin