Loading...

Asuminen & ympäristö

Sosiaali- & terveyspalvelut

Matkailu

Kasvatus & opetus

Vapaa-aika

Työ & yrittäminen

Hallinto

Päätöksenteko

Kuntalaisaloite.fi

Kuntavaalit 2017 Eurajoen kunnassa

Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimuksen mukaan kuntavaaleissa valitaan Eurajoen kunnanvaltuustoon 35 valtuutettua ja varavaltuutettua. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Vaalilain 146 §:n mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaita voivat

16.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Ilmoitus / Purkamislupahakemuksen vireilläolo

Purkamislupahakemuksen vireilläolo, Pappilantie 8, 29100 Luvia

Eurajoen kunta hakee purkamislupaa entisen seurakuntakodin purkamiselle kiinteistöllä 442-410-1-181 Pappila, kortteli 21 / 7

Hakemuksen johdosta varataan naapureille mahdollisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen. Mahdolliset huomautukset on toimitettava 3.3.2017 mennessä rakennustarkastajalle, osoite Eurajoen

14.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto julkisesti nähtävillä

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetetaan maankäyttö-ja rakennuslain 62 §:n ja –
asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja

01.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|