Loading...

Asuminen & ympäristö

Sosiaali- & terveyspalvelut

Matkailu

Kasvatus & opetus

Vapaa-aika

Työ & yrittäminen

Hallinto

Päätöksenteko

Kuntalaisaloite.fi

Esi- ja perusopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen Eurajoella

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 14. – 28.2.2017 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2011 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten viikolla 7.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 14. – 28.2.2017 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2010 syntyneiden lasten huoltajat saavat asiasta

16.02.2017|Kategoriat: Kasvatus ja opetus, Kuulutukset|

Ympäristölupapäätös / Juha Helkiö

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.2.2017 antanut päätöksensä Juha Helkiön ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee puhtaiden ylijäämä maa-ainesten sijoittamista ja väliaikaista varastointia Eurajoen kunnan Hanninkylässä sijaitsevalla tilalla Santaharju RN:o 442-401-1-54. Lupa on myönnetty.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan

16.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Poikkeamislupapäätös / Petri Nikmo

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.2.2017 antanut päätöksensä Petri Nikmon poikkeamislupahakemuksesta.
Päätös koskee loma-asunnon ja saunarakennuksen rakentamista Eurajoen kunnassa sijaitsevalle tilalle Uusitalo RN:o 051-411-9-96.
Poikkeamislupapäätös  on myönnetty.
Päätöksen antopäivä on 17.2.2017.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os.

16.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Suunnittelutarveratkaisupäätös / Tommi Palenius

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.2.2017 antanut päätöksensä Tommi Paleniuksen  suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta.
Päätös koskee asuin- ja kahden talousrakennuksen rakentamista Eurajoen kunnassa sijaitsevalle tilalle Kotomäki  RN:o 442-409-1-278.
Suunnittelutarveratkaisupäätös  on myönnetty.
Päätöksen antopäivä on 17.2.2017.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla,

16.02.2017|Kategoriat: Kuulutukset|

Infopisteestä uintilippuja edullisesti nyt myös Ulvilan uimahalliin

Eurajoen matkailuinfosta Portilta (Riikontie 2) eurajokelaiset voivat yhteystietonsa ilmoittamalla hakea Rauman ja Porin uimahallien sisäänpääsyyn lipukkeen, joka oikeuttaa lataamaan 10
uintikertaa henkilökohtaiseen rannekkeeseen puoleen hintaan. Lisäksi matkailuinfosta voi nyt ostaa myös Ulvilan uimahallin kymppikortteja puoleen hintaan.

17.01.2017|Kategoriat: Uutiset, Vapaa-aika|

Eurajoen vesilaitos tiedottaa

Aloitamme viikolla 3 Lapijoella Apilatien alueella vesiventtiilien ja viemärikaivojen kunnostustyöt kaapelointitöiden yhteydessä.

Saneeraustöistä johtuen lähialueella veden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia arkisin klo 08.00 – 16.00 välillä.

Katkoksen jälkeiset mahdolliset veden laatuhaitat poistuvat vettä juoksuttamalla.

Työ aiheuttaa tilapäisiä muutoksia

16.01.2017|Kategoriat: Uutiset|